Sbírka Rehabilitační spisy

Rehabilitační spisy jsou souborem písemností a dalších archiválií shromážděných k osobám, odsouzených v soudních procesech v letech 1949 – 1954, které byly Nejvyšším soudem plně rehabilitovány. Sbírka vznikla vyjmutím archiválií na základě rozkazu ministra vnitra č. 28/1963 z původních fondů, převážně z fondů vyšetřovacích spisů. Sbírka Rehabilitační spisy, značka R, zahrnuje časové období let (1945) 1948 – 1979 (1990). Jejími původci jsou správy StB při krajských správách SNB (a předchůdci). Dochovaly se části sbírky: Brno (R/BN), Hradec Králové (R/HK) a Ostrava (R/OV). Kartotéka k fondu R (MV) je dochována v arch. č. ZA-5852 MV (fond Zvláštní agenturní svazky) a je velice cenná i díky krátkým anotacím spisů jinak neexistujících. Celková metráž sbírky je 4,08 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Rehabilitační spisy R (1945) 1948 – 1979 (1990) 4,08 bm  1. oddělení