Sbírka Objektové svazky

Objektový svazek je souborem písemností, fotografií a dalších archiválií, které se vztahují ke sledování objektu, o nějž se StB zajímala. Soustřeďuje materiály tzv. operativních správ Státní bezpečnosti (StB), zejména kontrarozvědky. Svazky byly zakládány jednak na tzv. zájmové objekty (sledovaly „kontrarozvědnou ochranu“ zejména důležitých podniků a státních i veřejných institucí před tzv. „protistátní činností“), jednak za účelem stálého dozoru StB a sledování činnosti i potenciálních skupin odpůrců režimu (např. organizace, spolky, strany působící v období 1. republiky, profesní, náboženské či jiné skupiny obyvatel). Sbírka Objektové svazky, značka OB, zahrnuje časové období let (1903) 1948 – 1990 (1992). Jejími původci jsou Hlavní správa kontrarozvědky SNB (II. správa SNB), Vojenská kontrarozvědka, Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic, správy StB při krajských správách SNB a jejich podřízené útvary (a předchůdci). Dochovaly se části sbírky: centrála a Praha (OB/MV), Brno (OB/BN), České Budějovice (OB/CB), Hradec Králové (OB/HK), Ostrava (OB/OV), Plzeň (OB/PL), Ústí nad Labem (OB/UL). Součástí části sbírky OB/MV jsou také dochované svazky z Krajské správy SNB Ostrava a Ústí nad Labem a některých dalších úvarů StB. Celková metráž sbírky je 294,68 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Objektové svazky OB (1903) 1948 – 1990 (1992) 294,68  1. oddělení