Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí

Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí, značka SK, část MV obsahuje především rozhodnutí skartační komise o zrušení svazků z fondu KR (kontrarozvědného rozpracování), rozhodnutí skartační komise o zrušení svazků z fondu OB (objektové svazky),  rozhodnutí skartační komise o zrušení svazků z fondu operativních svazků,  rozhodnutí o vytřídění svazků z fondu „Z“, seznamy materiálů předaných ÚV KSČ, závěrečné zprávy o vyhodnocení svazků,  návrhy na zrušení „živých“ svazků z let 1989-1990. Část SK- UL, SK-ČB, SK-HK, SK-PL, SK-OV obsahují vesměs vyhodnocení a návrhy na zrušení a skartaci operativních svazků příslušné krajské správy StB, seznamy osob k vyjmutí evidenčních karet z operativní evidence, seznamy archivních čísel k vyjmutí z evidence na základě rozhodnutí skartační komise, návrhy na skartaci tzv. „živých“ svazků v roce 1989. Cenná je i díky anotacím částí již pravděpodobně neexistujících svazků. Celková metráž sbírky je 5,79 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Sbírka návrhů a rozhodnutí  skartačních  komisí SK (1945) 1948 – 1990 (1992) 5,79 bm  1. oddělení