Fond Hlavní správa rozvědky SNB – svazky

Fond Hlavní správa rozvědky SNB – svazky, značka I. S – svazky, zahrnuje archiválie z časového období let 1945 – 1990. Jedná se o operativní svazky vedené v evidenci I. správy SNB (Hlavní správa rozvědky). Zahrnuje objektové svazky, svazky vyřazených typů („archivní“), osobní svazky kádrových příslušníků, osobní svazky tajných spolupracovníků, svazky konspirativních a propůjčených bytů, svazky operativní korespondence a svazky aktivních opatření. Součástí archivního fondu jsou i registrační a archivní protokoly. Celková metráž fondu je 496,07 bm.

Název Označení fondu Časové rozmezí Registrační protokoly Umístění
Objektové svazky I.S-1 1948-1989 svazky řádu “1” 4. oddělení
Vyřazené typy I.S-2 1945-1989 svazky řádu “2”
Osobní svazky kádrových příslušníků I.S-3 1952-1989 svazky řádu “3”
Agenturní svazky I.S-4 1948-1989 svazky řádu “4”
Svazky propůjčených a konspiračních bytů I.S-7 1950-1990 svazky řádu “7”
Svazky operativní korespondence I.S-8 1952-1989 svazky řádu “8”
Svazky aktivních a vlivových opatření I.S-9 1960-1989 svazky řádu “9”