Historický fond Státní bezpečnosti

Historický fond Státní bezpečnosti obsahuje svazky, které byly po ukončení vyhodnoceny jako zvláště závažné, instruktivní a vhodné pro dokumentaci historického vývoje a činnosti kontrarozvědky. Do fondu byly v roce 1985 rovněž zařazeny spisy tzv. Akce „B“ – bytová akce z roku 1953. Tato akce se týkala zrušení nájemních smluv výměrem ÚNV hl. m. Prahy a přidělení náhradního bytu mimo Prahu osobám politicky nespolehlivým a majitelům domů (zahrnuje osoby s datem narození po roce 1910).

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková Prozatimní soupis umístění
Historický fond Státní bezpečnosti H 1945-1989 69.36 bm Prozatímní soupis k archivnímu fondu H 2. oddělení