Fond Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic – operativní svazky

Fond Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic – operativní svazky (rozvědná část), zkratka ZS HS PS OSH – svazky, zahrnuje archiválie z časového období let 1966 – 1990. Ve fondu jsou uloženy operativní svazky ZS HS PS OSH vedené v evidencích Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB). Typově se jedná o svazky objektové, svazky tajných spolupracovníků, o svazky konspirativních a propůjčených bytů. Celková metráž fondu je 10,65 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Zpravodajská správa Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany stáních hranic –  svazky ZS HS PS OSH 1966 – 1990 10,2 bm  4. oddělení