Fond Správa sledování SNB – svazky

Svazky Správy sledování SNB jsou souborem písemností, plánků, fotografií, negativů filmů a dalších archiválií, které vznikly v průběhu detailního sledování osoby, o níž se StB zajímala. Sledování přesného pohybu osoby, jejích kontaktů a objektů, které navštívila, probíhalo na základě požadavků operativních správ SNB v určitém předem daném období. Fond Správa sledování SNB – svazky, značka SL, zahrnuje časové období let (1955) 1970 – 1990. Jejími původci jsou Správa sledování SNB (IV. správa SNB) a správy StB při krajských správách SNB (a předchůdci). Dochovaly se části fondu: centrála (SL/MV), České Budějovice (SL/CB) a Plzeň (SL/PL). Celková metráž dondu je 93,33 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
 Správa sledování SNB – svazky SL (1955) 1970 – 1990 93,33 bm  1. oddělení