Fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – operativní svazky

Fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – operativní svazky, značka III. S – svazky, zahrnuje archiválie z časového období let (1947) 1948 – 1990. Ve fondu je uložena svazková agenda vedená v evidenci vojenské kontrarozvědky (VKR). Zahrnuje objektové svazky (včetně tzv. Záznamních listů VKR), svazky kontrarozvědného rozpracování, svazky tajných spolupracovníků, skartační záznamy. Součástí archivního fondu jsou i registrační a archivní protokoly. Celková metráž fondu je 245,80 bm.

Název archivního souboru Značka Časový rozsah Metráž celková umístění
Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – svazky VKR (1947) 1948 – 1990 (1993) 343,41 bm  4. oddělení