Správa Státní bezpečnosti (StB) Ústí nad Labem II.díl

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Krajská správa SNB – správa StB Ústí nad Labem B 4/II 1959-1979 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu B 4, D4 (II. díl) 3. oddělení 11,52 bm
Okresní správa SNB – oddělení StB Česká Lípa B 4_1/II 1958-1978
Okresní správa SNB – oddělení StB Děčín B 4_2/II 1956-1978
Oddělení pasové kontroly Děčín B 4_2-a/II 1968-1972
Okresní oddělení MV Chomutov B 4_3-1/II 1952-1964
Okresní oddělení MV Kadaň B 4_3-2/II 1952-1960
Okresní správa SNB – oddělení StB Jablonec nad Nisou B 4_4/II 1945-1977
Okresní správa SNB – oddělení StB Liberec B 4_5/II 1960-1978
Krajská správa SNB – správa StB – oddělení letištní kontroly Liberec B 4_5-1/II 1972-1976
Okresní správa SNB – oddělení StB Litoměřice B 4_6/II 1971-1978
Okresní oddělení MV Litoměřice B 4_6-1/II 1949-1960
Okresní oddělení MV Lovosice B 4_6-2/II 1950-1960
Okresní oddělení MV Roudnice nad Labem B 4_6-3/II 1950-1960
Okresní správa SNB – oddělení StB Louny B 4_7/II 1966-1978
Okresní správa SNB – oddělení StB Most B 4_8/II 1968-1978
Okresní správa SNB – oddělení StB Teplice B 4_9/II 1952-1978
Krajská správa SNB – odbor pasů a víz Ústí nad Labem D 4/II 1963-1978
Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Děčín D 4_2/II 1966-1980
Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Jablonec nad Nisou D 4_4/II 1966-1980
Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Liberec D 4_5/II 1966-1981
Okresní správa SNB – oddělení pasů a víz Most D 4_8/II 1968-1979