G. Archivní fondy teritoriálních útvarů Sboru národní bezpečnosti (SNB) a Státní bezpečnosti (StB)

 1. Zemské velitelství SNB Praha
 2. Zemské velitelství SNB Brno
 3. Správa StB Praha a Středočeský kraj I. díl
 4. Správa StB Praha a Středočeský kraj II. díl
 5. Správa StB České Budějovice I. díl
 6. Správa StB České Budějovice II. díl
 7. Správa StB Plzeň I.díl
 8. Správa StB Plzeň II. díl
 9. Správa StB Ústí nad Labem I. díl
 10. Správa StB Ústí nad Labem II.díl
 11. Správa StB Hradec Králové I. díl
 12. Správa StB Hradec Králové II. díl
 13. Správa StB Brno I. díl
 14. Správa StB Brno II. díl
 15. Správa StB Ostrava I. díl
 16. Správa StB Ostrava II. díl
 17. Správa StB Ostrava III. díl