19. pohraniční brigáda Děčín

Manipulační seznam popisuje archivní soubor o rozsahu 9,9 bm z let 1952 až 1966. V tomto období také 19. pohraniční brigáda, útvar Pohraniční stráže, vykonávala svou činnost. Ohledně pojmenování doplňme, že z běžného styku mohla být brigáda známá spíše pod krycím označením PS-útvar 5242 Děčín.

Archiválie popsané položkami manipulačního seznamu zahrnují 57 kartonů, 85 úředních knih a 43 podacích protokolů. Badatelé zde naleznou mj. zprávy o pokusech o přechod státní hranice a písemnosti ke službě na státních hranicích, doplněné v malé míře o ženijní a spojovací záležitosti. Okrajově je zastoupena také dokumentace týlových služeb. Velmi rozsáhlou množinou jsou naopak materiály politického aparátu brigády, včetně organizací komunistické strany a svazu mládeže na jednotkách.

název označení fondu časové rozmezí archivní pomůcka umístění metráž
19. pohraniční brigáda Děčín 2349 (1950) 1952 – 1966 (1967) Manipulační seznam 2349 3. oddělení (Kanice) 9,9 bm