Seznam útvarů SNB složky Státní bezpečnosti a jejich organizační řády

A) vyšší organizační celky Státní bezpečnosti při MV, FMV

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 skupina III/A III. odboru – Bezpečnost 15.12.1947 – 30.11.1948
2 Ústředna Státní bezpečnosti při MV Ústb 1.1.1948 – 30.11.1948
3 odbor BA skupiny I – Bezpečnost MV BAa, BAb, Bac, Bad, Bao, BAP, BAt 1.12.1948 – 20.10.1950
4 Velitelství Státní bezpečnosti VStB 21.10.1950 – 30.6.1952
5 Hlavní správa Státní bezpečnosti HS StB 1.7.1952 – 30.9.1953
6 hlavní správa Státní bezpečnosti HS StB 24.3.1966 – 28.2.1969
7 federální správa zpravodajské služby FSZS 1.3.1969 – 28.1.1971

B) centrální útvary Státní bezpečnosti při MV, FMV

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 1., 2., 3., 3A., 4., 5., samostatný sektor MNB 21.10.1950 – 2.4.1951
2 odbor Z MNB 3.4.1951 – 30.6.1952
3 odbor C MNB 3.4.1951 – 30.6.1952
4 odbor O MNB 3.4.1951 – 30.6.1952
5 odbor T MNB 3.4.1951 – 30.6.1952
6 odbor E MNB 3.4.1951 – 30.6.1952
7 správa zahraničně politické rozvědky SZPR 1.7.1952 – 30.9.1953
8 hlavní správa vojenské kontrarozvědky HS VKR 1.7.1952 – 30.9.1953
9 správa ochrany prezidenta 1.6.1952 – 15.8.1952
10 správa ochrany ústavních činitelů 1.6.1952 – 15.8.1952
11 hlavní správa ochrany 16.8.1953 – 30.9.1953
12 I. správa SZPR 1.10.1953 – 28.2.1964
13 rozvědná správa MV I. správa MV RS, SR 1.3.1964 – 30.6.1966
14 správa rozvědky I. správa SR 1.7.1966 – 28.2.1969
15 hlavní správa rozvědky I. správa (od 1979 I. správa SNB) HSR 1.3.1969 – 31.7.1988
16 hlavní správa rozvědky SNB I. správa SNB HSR 1.8.1988 – 15.2.1990
17 II. správa SKR 1.10.1953 – 31.12.1963
18 kontrarozvědná správa MV II. správa MV KRS 1.1.1964 – 23.3.1966
19 II. správa II. správa HS StB 24.3.1966 – 31.12.1966
20 správa kontrarozvědky II. správa II. správa HS StB 1.1.1967 – 28.2.1969
21 hlavní správa kontrarozvědky II. správa HSK 1.3.1969 – 30.6.1974
22 správa kontrarozvědky pro boj proti vnějšímu nepříteli II. správa (od 1979 II. správa SNB) 1.7.1974 – 31.7.1988
23 hlavní správa kontrarozvědky SNB II. správa SNB HSK 1.8.1988 – 15.2.1990
24 III. správa 1.10.1953 – 31.12.1963
25 hlavní správa vojenské kontrarozvědky III. správa HS VKR 1.3.1964 – 23.3.1966
26 III. správa III. správa HS StB 24.3.1966 – 31.12.1966
27 správa vojenské kontrarozvědky III. správa III. správa HS StB 1.1.1967 – 28.2.1969
28 hlavní správa vojenské kontrarozvědky III. správa (od 1979 III. správa SNB) HS VKR 1.3.1969 – 31.5.1990
29 IV. správa 1.10.1953 – 31.12.1963
30 správa sledování a ochrany zastupitelských úřadů KS IV. správa MV 1.3.1964 – 23.3.1966
31 IV. správa IV. správa HS StB 24.3.1966 – 31.12.1966
32 správa sledování IV. správa IV. správa HS StB 1.1.1967 – 28.2.1969
33 správa sledování IV. správa (od 1979 IV. správa SNB) 1.3.1969 – 31.7.1988
34 správa sledování SNB IV. správa SNB 1.8.1988 – 15.2.1990
35 V. správa 1.10.1953 – 31.12.1962
36 správa ochrany stranických a vládních činitelů V. správa MV 1.3.1964 – 28.2.1969
37 správa ochrany stranických a ústavních činitelů V. správa (od 1979 V. správa SNB) 1.3.1969 – 31.7.1988
38 správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB V. správa SNB 1.8.1988 – 15.2.1990
39 VI. správa VKR, SVKR 1.10.1953 – 28.2.1964
40 správa operativní techniky MV VI. správa MV SOT 1.3.1964 – 30.6.1966
41 správa operativní techniky VI. správa SOT 1.7.1966 – 28.2.1969
42 správa zpravodajské techniky VI. správa SZT 1.3.1969 – 31.7.1979
43 správa výkonné zpravodajské techniky VI. správa SNB SVZT 1.8.1979 – 31.7.1988
44 správa zpravodajské techniky SNB VI. správa SNB SZT 1.8.1988 – 15.2.1990
45 VII. správa 1.10.1953 – 28.2.1964
46 VIII. správa 1.10.1953 – 28.2.1964
47 IX. správa 1.10.1953 – 28.2.1964
48 správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli X. správa (od 1979 X. správa SNB) 1.7.1974 – 31.7.1988
49 správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky XI. správa (od 1979 XI. správa SNB) 1.7.1974 – 31.7.1988
50 správa kontrarozvědky v Bratislavě XII. správa (od 1979 XII. správa SNB) 1.7.1974 – 31.7.1988
51 správa kontrarozvědky SNB v Bratislavě XII. správa SNB 1.8.1988 – 15.2.1990
52 oborové výpočetní a informační středisko Státní bezpečnosti XIII. správa OVIS StB 1.1.1980 – 28.2.1982
53 zvláštní správa SNB XIII. správa 1.8.1988 – 15.2.1990
54 správa kontrarozvědky pro boj proti mimořádným a zvláštním formám trestné činnosti XIV. správa 1.1.1981 – 1.12.1985
55 správa státně-bezpečnostního vyšetřování 1.4.1953 – 30.9.1953
56 správa vyšetřování MV SV MV 1.10.1953 – 28.2.1964
57 správa vyšetřování Státní bezpečnosti SV StB 1.3.1964 – 28.2.1969
58 hlavní správa vyšetřování Státní bezpečnosti ČSSR HSV StB 28.1.1971 – 30.6.1974
59 správa vyšetřování StB pro ČSR SV StB ČSR 28.1.1971 – 30.6.1974
60 správa vyšetřování StB pro SSR SV StB SSR 28.1.1971 – 30.6.1974
61 správa vyšetřování Státní bezpečnosti SV StB 1.7.1974 – 31.1.1990
62 odbor vyšetřování Státní bezpečnosti OV StB 1.2.1990 – 15.2.1990
63 odbor vyšetřování StB ve VKR 28.1.1971 – 31.7.1979
64 správa pasů a víz SPV, SPaV 1.8.1979 – 31.7.1988
65 správa pasů a víz SNB SPV, SPaV SNB 1.8.1988 – 15.2.1990
66 správa vývoje automatizace SVA SNB 17.1.1989 – 20.5.1991
67 odbor operativní evidence 1.7.1952 – 30.9.1953
68 I. zvláštní odbor MV 1. zvl.odb. 1.10.1953 – 28.2.1964
69 odbor operativní evidence 1. zvláštní odbor 1. zvl.odb. 1.3.1964 – 23.3.1966
70 statisticko-evidenční odbor SEO HS StB 24.3.1966 – 28.2.1969
71 statisticko-evidenční odbor SEO 28.1.1971 – 31.12.1979
72 II. zvláštní odbor 2. zvl.odb. 1.10.1953 – 31.12.1963
73 III. zvláštní odbor 3. zvl.odb. 1.10.1953 – 31.7.1956
74 V. zvláštní odbor 5. zvl.odb. 1.10.1953 – 12.4.1955
75 V. zvláštní odbor 5. zvl.odb. 1.11.1955 – 31.12.1963
76 VI. zvláštní odbor 6. zvl.odb. 1.11.1955 – 30.6.1964
77 odbor zahraničního tisku IV. odbor OZT 1.8.1979 – 21.7.1988
78 III. zvláštní oddělení MV 3. zvl.odd. 1.10.1953 – 31.12.1954
79 VI. zvláštní odbor MV 6. zvl.odb. 1.1.1955 – 14.4.1955
80 zvláštní správa MV 15.4.1955 – 31.12.1963

C) útvary Státní bezpečnosti při ministerstvech ČSR a SSR

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 hlavní správa Státní bezpečnosti MV ČSR HS StB MV ČSR 1.3.1969 – 1.3.1971
2 správa vyšetřování Státní bezpečnosti MV ČSR SV StB MV ČSR 1.3.1969 – 1.3.1971
3 bezpečnostní odbor pro Státní bezpečnost MV ČSR 1.3.1969 – 1.3.1971
4 hlavná správa Štátnej bezpečnosti MV SSR HS ŠtB MV SSR 1.3.1969 – 30.6.1974
5 správa vyšetrovania Štátnej bezpečnosti MV SSR SV ŠtB MV SSR 1.3.1969 – 1.3.1971
6 bezpečnostní odbor Štátnej bezpečnosti MV SSR 1.3.1969 – 1.3.1971
7 správa ochrany ústavných a stranických činiteľov MV SSR 1.3.1969 – 1.3.1971

D) územní útvary StB před vznikem krajů

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 zemská úřadovna Státní bezpečnosti Zústb, Zstb 1945 – 31.12.1948
2 oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Ostb 1945 – 31.12.1948
3 pobočka oblastní úřadovny Státní bezpečnosti Postb 1945 – 31.12.1948

E) územní útvary Státní bezpečnosti v krajích a správa MV Jáchymov

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 krajské velitelství Státní bezpečnosti KV Stb 1.1.1949 – 30.6.1952
2 krajská správa Státní bezpečnosti KS Stb 1.7.1952 – 31.12.1953
3 oddělení Státní bezpečnosti velitelství NB Jáchymov 1951 – 31.12.1959
odbor Státní bezpečnosti správy NB Jáchymov
I. odbor správy MV Jáchymov
I.A odbor správy MV Jáchymov
II. odbor správy MV Jáchymov
II.A odbor správy MV Jáchymov
III. odbor správy MV Jáchymov
IV. odbor správy MV Jáchymov
V. odbor správy MV Jáchymov
3. samostatné oddělení správy MV Jáchymov
4. samostatné oddělení správy MV Jáchymov
1. zvláštní oddělení správy MV Jáchymov
III. zvláštní skupina správy MV Jáchymov
zvláštní skupina správy MV Jáchymov
4 I. odbor KS MV 1.1.1954 – 23.3.1966
II. odbor KS MV
II. odbor KS MV Praha – pro hl. město Prahu KRO-M, II M, II A
II. odbor KS MV Praha – pro Středočeský kraj KRO-K, II K
III. odbor KS MV
IV. odbor KS MV
V. odbor KS MV
VI. odbor KS MV
VII. odbor KS MV (do 28.2.1964)
VIII. odbor KS MV
IX. odbor KS MV
odbor vyšetřování StB KS MV
odbor železniční dopravy KS MV OŽD
1. zvláštní oddělení KS MV
2. zvláštní oddělení KS MV
5. oddělení KS MV
6. zvláštní oddělení KS MV
7. samostatné oddělení KS MV
zvláštní skupina KS MV
3. zvláštní skupina KS MV
6. zvláštní skupina KS MV
analytická skupina (oddělení) KS MV
skupina ochrany stranických (politických) činitelů při vnitřním oddělení (odboru) KS MV
5 správa Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje včetně: S StB 24.3.1966 – 15.2.1990
I. odboru
II. odboru
III. odboru
IV. odboru
V. odboru
VI. odboru
statisticko-evidenčního oddělení SEO
vyhodnocovacího a statisticko-evidenčního oddělení VSEO
vnitřního oddělení VO
organizačního a analytického odboru OAO
odbor rozvědky (I. odbor) krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje
oblastní odbor Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OO StB
6 odbor vyšetřování Státní bezpečnosti krajské správy (KS) SNB, správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OVŠ StB 24.3.1966 – 31.1.1990
7 odbor pasů a víz krajské správy (KS) SNB a správy SNB hlavního města Bratislavy a Západoslovenského kraje OPV, OPaV 1.9.1979 – 15.2.1990
8 odbor rozvědky (I. odbor) KS SNB Praha 24.3.1966 – 28.2.1969
II. odbor KS SNB Praha – pro hl. město Prahu KRO-M, II M, II A
II. odbor KS SNB Praha – pro Středočeský kraj KRO-K, II K
IV. odbor (ustanovka) KS SNB Praha
VI. odbor KS SNB Praha
odbor vyšetřování StB KS SNB Praha OVŠ StB
statisticko-evidenční oddělení KS SNB Praha SEO
analytické oddělení KS SNB Praha
analyticko-evidenční odbor KS SNB Praha AEO
9 správa StB krajské správy (KS) SNB Praha (od 31.12.1975 správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje) včetně: S StB 1.3.1969 – 15.2.1990
I., Ia, Ib, Ic odboru
II., IIa, IIb odboru
III., IIIa, IIIb, IIIc odboru
IV. odboru
V. odboru
VI. odboru
VII. odboru
VIII. odboru
IX. odboru
odboru prošetřování (ustanovky)
vnitřního oddělení VO
organizačního a analytického odboru OAO
analyticko-evidenčního odboru AEO
vyhodnocovacího a statisticko-evidenčního odboru VSEO
odboru (oddělení) letištní kontroly OLK
samostatného oddělení ochrany státního tajemství OST
10 odbor vyšetřování StB krajské správy (KS) SNB Praha (od 31.12.1975 správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje) OVŠ StB 1.3.1969 – 31.1.1990
11 oblastní odbor StB správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje OO StB 1.7.1980 – 31.12.1982
12 odbor pasů a víz správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje OPV, OPaV 1.9.1979 – 15.2.1990
13 oddělení StB útvaru SNB Dukovany a Temelín 1.6.1983 – 31.12.1987

F) útvary Státní bezpečnosti v okresech (obvodech)

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 velitelství oddílu Státní bezpečnosti VOStb 1949-30.6.1952
2 oddíl Státní bezpečnosti Ostb 1949-30.6.1952
3 okresní oddělení Státní bezpečnosti OO Stb 1.7.1952 – 31.12.1953
4 operativní skupiny MV v obvodech hlavního města Prahy 15.12.1956 – 31.3.1960
5 obvodní oddělení MV na území hlavního města Prahy – náčelník a operativní skupina 1.4.1960 – 31.1.1964
6 okresní oddělení MV – náčelník, zástupce náčelníka pro operativní činnost a jemu podřízení pracovníci OO MV 1.1.1954 – 23.3.1966
7 oddělení StB v okresech O StB 24.3.1966 – 30.9.1977
8 skupiny StB v okresech sk StB 24.3.1966 – 30.9.1977
9 složky StB při okresních správách (OS) SNB, obvodních správách (OS) SNB v Praze a Bratislavě, městských správách (MS) SNB v Brně, Košicích, Ostravě a Plzni: 1.10.1977 – 15.2.1990
odbor StB O StB
oddělení StB O StB
vysunutá skupina StB VS StB
vysunuté pracoviště StB VP StB
10 oddělení pasů a víz okresní správy SNB, obvodní správy SNB v Praze a Bratislavě OPV 1.9.1979 – 15.2.1990

G) další útvary Státní bezpečnosti

název útvaru krycí název zkratky zřízení/zrušení
1 oddělení (oddíl, referát) pasové kontroly OPK 1.3.1949 – 28.2.1955;

1.1.1966 – 14.6.1973;

1.9.1979 – 15.2.1990

2 oddělení (odbor) letištní kontroly OLK 1.9.1972 – 15.2.1990
3 oddělení ochrany státních hranic O OSH 1.9.1979 – 1990