Spolupráce Hlavní správy VKR s KGB

Hlavní správa vojenské kontrarozvědky po dobu své existence úzce spolupracovala s III. hlavní správou KGB při zajišťování objektů ministerstev (národní) obrany států komunistického bloku a útvarů armád Varšavské smlouvy s cílem zajistit jejich bojeschopnost ve prospěch Sovětského svazu. Toto potvrzují i perspektivní plány o součinnosti obou vojenských kontrarozvědek z let 1976 – 1986: