Den otevřených dveří na pracovišti ABS v Kanicích

Ve čtvrtek 7. června 2018 připravili pro veřejnost pracovníci ABS v Kanicích Den otevřených dveří. Na úvod dvou komentovaných prohlídek (v 10 a v 16 hodin) se přítomní seznámili s historií a současností pracoviště, stejně jako se strukturou zdejších archivních fondů a s činnostmi, které náš archiv zajišťuje. Pozornost zaujal také sestřih instruktážních filmů, které bývalá ministerstva vnitra používala k „výchově“ příslušníků Sboru národní bezpečnosti i veřejnosti. Zájemci si mohli též prohlédnout výstavku archiválií věnovanou „osmičkovým“ výročím naší novodobé historie. Pak se účastníci akce vydali do depozitářů jednotlivých agend kanického pracoviště ABS, kde je provedli odborní pracovníci archivu, kteří okomentovali ukázky zde uložených archiválií. Nechybělo ani představení praktické činnosti pracoviště digitalizace, přípravy archiválií na digitalizaci i provozu badatelny. V závěru mohli zájemci nahlédnout také do technického (vpravdě muzeálního) zázemí budovy a protiatomového krytu. Zdálo se, že návštěvníci odcházeli spokojeni a obohaceni o nové informace ohledně využití neznámé budovy v kanických lesích.