Pomůcka k interpretaci řádků pomocných registračních protokolů VKR

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Kategorie osoby na kterou byl svazek zaveden podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz).
 3. Číslo pod kterým svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu.
 4. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 5. Skutečné jméno, příjmení a datum narození zaregistrované osoby.
 6. Příslušník VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl.
 8. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 9. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 10. Označuje datum uložení svazku do archivu.
 11. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu, v této kolonce bývá uvedena také kategorie zájmové osoby, na kterou byl svazek veden podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz).
 3. Skutečné jméno a příjmení zaregistrované osoby.
 4. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 5. Označení útvaru VKR, který svazek vedl.
 6. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl, nebo číslo jednací, pod kterým mu byl svazek přidělen, bývá uvedeno i datum přidělení.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek zaregistroval, bývá uvedeno i datum zaregistrování.
 8. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 9. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 10. Označuje ukončení svazku a datum jeho uložení do archivu.
 11. Označuje případné obnovení archivovaného svazku a útvar, který svazek obnovil.
 12. Označuje ukončení obnoveného svazku a datu jeho uložení do archivu.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu, v této kolonce bývá uvedena také kategorie osoby, na kterou byl svazek veden podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz).
 3. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 4. Skutečné jméno a příjmení zaregistrované osoby.
 5. Datum a místo narození registrované osoby.
 6. Označení útvaru VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl, nebo číslo jednací, pod kterým mu byl svazek přidělen, bývá uvedeno i datum přidělení.
 8. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo jednací, pod kterým byl do archivu uložen.
 9. Označuje případné obnovení archivovaného svazku a útvar, který svazek obnovil.
 10. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi, případně jeho přeevidování.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován, v této kolonce bývá uvedena také kategorie osoby, na kterou byl svazek veden podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz).
 3. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 4. Skutečné jméno a příjmení zaregistrované osoby.
 5. Datum a místo narození registrované osoby.
 6. Označení útvaru VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl, nebo číslo jednací, pod kterým mu byl svazek přidělen, bývá uvedeno i datum přidělení.
 8. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo, pod kterým byl do archivu uložen, případně zde bývá vyznačena skartace svazku.
 9. Označuje případné obnovení archivovaného svazku a útvar, který svazek obnovil.
 10. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi, případně jeho přeevidování.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu.
 3. Hodnostní zařazení zájmové osoby.
 4. Skutečné jméno a příjmení zaregistrované osoby.
 5. Příslušník VKR, který svazek vedl.
 6. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl.
 7. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 8. Dokumentuje převedení do jiného druhu svazku, popř. jeho skartaci.
 9. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo, pod kterým byl do archivu uložen.
 10. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Označuje pořadové číslo svazku v pomocném registračním protokolu.
 3. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu.
 4. Označuje druh svazku, který byl veden na zájmovou osobu podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz), bývá uvedeno i místo působení zájmové osoby.
 5. Skutečné jméno, příjmení a datum narození zaregistrované osoby, hodnostní zařazení zájmové osoby a fiktivní jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 6. Označení útvaru VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl.
 8. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 9. Dokumentuje převedení do jiného druhu svazku.
 10. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo, pod kterým byl do archivu uložen.
 11. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Označuje druh svazku, který byl veden na zájmovou osobu podle příslušných rozkazů a směrnic pro agenturně operativní činnost (viz rozkazy a směrnice na www.ustrcr.cz).
 3. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu.
 4. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 5. Skutečné jméno, příjmení a datum narození zaregistrované osoby.
 6. Označení útvaru VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl.
 8. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 9. Dokumentuje převedení do jiného druhu svazku.
 10. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo, pod kterým byl do archivu uložen.
 11. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.

Záhlaví pomocného registračního protokolu VKR

 1. Datum registrace svazku.
 2. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.
 3. Číslo, pod kterým byl svazek zaregistrován do centrálního registračního protokolu.
 4. Krycí jméno, pod kterým byla zájmová osoba zaregistrována.
 5. Skutečné jméno, příjmení a datum narození zaregistrované osoby.
 6. Označení útvaru VKR, který svazek vedl, jméno příslušníka VKR, který svazek vedl.
 7. Podpis příslušníka VKR, který svazek vedl.
 8. Dokumentuje pohyb svazku mezi jednotlivými organizačními součástmi.
 9. Dokumentuje převedení do jiného druhu svazku.
 10. Označuje datum uložení svazku do archivu a číslo, pod kterým byl do archivu uložen.
 11. Různé dílčí informace vztahující se k zájmové osobě.