Tipy pro vyhledávání

Níže uvedené tipy by Vám mohly pomoci při vyhledávání:

  • Čím je hledaný výraz nebo slovní spojení neobvyklejší, tím vyšší je šance na úspěšný výsledek – např. při vyhledávání socialistického soutěžení je dobré zadat brigáda socialistické práce, při hledání incidentů na státní hranici se místo emigrace nebo opuštění republiky relevantněji vyhledává při zadání hranice použití zbraně nebo narušitel přechod.
  • Přestože použitý slovník umí relativně dobře skloňovat, v mnoha případech se vyplatí pro jistotu zadat více tvarů hledaného slova – např. ukryté zbraně/ukrytých zbraní nebo potápěč/potápěčů.
  • Při zadávání konkrétních jmen je dobré uvést také zaměstnání nebo místo působení, pokud ho známe. Např. při hledání informací k Josefu Beranovi je lepší začít s vyhledáváním arcibiskup Beran nebo kardinál Beran. Obdobně při hledání aktivit Václava Havla na Hrádečku je dobré spojení Havel Hrádeček. Stejným způsobem lze využít např. znalost názvů restaurací, kde se disent scházel ve spojení s konkrétním jménem nebo firem, u nichž byla osoba zaměstnána – např. při hledání informací o Jaroslavu Kusém, který spoluzaložil AFCR (Americký fond pro československé uprchlíky) v Zirndorfu, se vyplatí zadat Kusý Zirndorf i Kusý AFCR a v obou případech jsou nalezeny další výsledky nad rámec, který momentálně umožňuje prověřování v lustračních databázích.
  • Při vyhledávání je dobré znát dobový kontext a specifický slovník doby. V případě např. zájmu o problematiku nedostatkového zboží je mimo pojmu nedostatkové zboží a „nedostatkové zboží“ dobré vyhledávat také „úzký profil“, úzkoprofilové, výpadky v zásobování apod.
    Obdobně lze postupovat při hledání archiválií, které mají souvislost s mediální politikou a médii (např. samotné slovo tisk najde přes 17000 záznamů, což je nepoužitelné). Lepší je použít spojení hromadné sdělovací prostředky nebo hromadné informační prostředky.
    A do třetice, při hledání odposlechů je dobré kromě slov odposlechy, odposlouchávání zadat i nasazení úkonu, popř. ZTÚ + název konkrétního úkonu (ZTÚ Krystal, ZTÚ Přestavba).
  • Pří pokusu o dohledání jednotlivých akcí, zvlášť s obecným názvem, je vždy lepší uvést název ve spojení se slovem akce – např. akce Franta. Akce označované jen písmenem se dohledávají pro množství chybných výsledků obtížně, nicméně použití uvozovek v tomto případě může i přes dohledání množství nerelevantních odkazů pomoci. Např. „akce B“ vyhledá cca 400 záznamů, což lze prostudovat. Naopak u „akce K“ to nemá valného smyslu kvůli velkému množství nerelevantních dohledání typu akce k něčemu (Vítěznému únoru, oslavě spartakiády, ochraně osob atd.).
  • Při obecném vyhledávání různých havárií v průmyslu nebo dopravě je dobré zadat mimořádné události v dopravě, mimořádné události v průmyslu (v zemědělství, hornictví) atd. Při konkrétnějším vyhledávání pak např. letecké nehody, letecké katastrofy. Ideální je spojení s konkrétní firmou nebo místem, kde se událost stala, např. požár teplárna Brno nebo výbuch Semtín. Zvláště v tomto případě je však nutné zdůraznit, že eBadatelna zatím obsahuje jen málo archiválií z krajů, takže je vždy dobré zaslat i dotaz na příslušný e-mail archivu (info@abscr.cz).