Jak kombinovat OCR s běžnou žádostí o vyhledávání v archivu

Jak už bylo mnohokrát řečeno, OCR v žádném případě nemůže nahradit stávající způsob dotazů na existenci archiválií. Považujeme ale za nezbytné znovu zdůraznit, že:

  1. V eBadatelně zdaleka není všechno! Velké množství fondů, k nimž se badatelé dostávají prostřednictvím prohledávání v evidenčních a jiných databázích archivu, dosud není ani digitalizováno a v dohledné době ani nebude! Při hledání archiválií ke jménům tak stále platí, že je zapotřebí zaslat archivu žádost, tak jako doposud.
  2. Obdobně to platí při vyhledávání k tématům. V archivu je velké množství archiválií, které prozatím nejsou dohledatelné prostřednictvím archivních pomůcek a mnohdy je dokáží nalézt pouze archiváři, kteří mají s danými fondy dostatek zkušeností. OCR v tomto případě může pomoci dohledat další archiválie k tématu ve fondech, avšak opět jen v naskenovaných a do eBadatelny zařazených souborech.
  3. OCR lze pochopitelně používat samostatně, protože umožňuje vyhledávat i archiválie, které by archiváři bez jeho pomoci nedohledali, ale badatel si musí být vědom všech výše uvedených omezení.

Velmi proto doporučujeme na OCR nespoléhat jako na základní vyhledavač. Žádost zaslaná do archivu ještě dlouho zůstane základní podmínkou, bez níž nelze získat žádoucí výsledky.