Rudolf Rejman

Kdo se hledá

Rejman byl ředitelem Státního ústředního archivu v Praze (později vedoucím oddělení) a na základě nabídky z úřadu 2. viceprezidenta Tanzanské sjednocené republiky v roce 1967 odcestoval do Dar es Salaam pomáhat budovat nově vznikající tanzanský národní archiv. Jako ideový spolupracovník s krycím jménem „Rado“ (reg. č. 44970 I. S) informoval o situaci v Tanzanii. V roce 1979 s ním XI. správa FMV znovu navázala spolupráci jako s KTS (reg. č. 18025 MV) a později jako s držitelem propůjčeného bytu (arch. č. 790694 MV).

Klíčová slova

Rudolf Rejman, Rejman, Rejman archiv, Rejman 1914, archiv Tanzánie, Dar Salaam archiv

Výsledky

Rudolf Rejman – 8 výsledků, z toho 5 výsledků relevantních (3 nad rámec lustrace);

Rejman – 178 výsledků, 10 záznamů relevantních (9 nad rámec lustrace);

Rejman archiv – 5 výsledků, 4 výsledky relevantních (3 nad rámec lustrace);

Rejman 1914 – 1 záznam bez relevance;

Archiv Dar Salaam – 1 záznam (arch. č. 790694 MV).

Zhodnocení:

Našly se přínosné materiály, které nevycházely z lustrace, např. ke sporům s jeho (ex)manželkou a jejímu pokusu o Rejmanovu vraždu. Několik záznamů bylo též k jeho práci jako archiváře, ale většinou šlo o dokumenty marginálního významu (seznamy nebo jeho jmenování do funkce ředitele archivu). Nerelevantní materiály byly převážně k jeho jmenovcům, překlepy a zkomolená slova vycházely jenom minimálně (nejčastěji záměna za slovo „zejména“).