Kancelář prezidenta republiky

Co se hledá

Kancelář prezidenta republiky především s ohledem na komunikaci KPR a MV; vyřizování stížností, resp. sledování osob, které si stěžovaly, či anonymně vyhrožovaly (ať Kanceláři prezidenta republiky na MV anebo naopak), statistiky.

Klíčová slova

Kancelář prezidenta republiky, KPR

Výsledky

Kancelář prezidenta republiky ‒ dostaneme 133 záznamů, z nichž je naprostá většina relevantních se vztahem mj: k anonymům směřujícím na KPR, k osobám, které působily (působí) v KPR a na kterých měla StB svůj „operativní zájem“, k vyznamenávání osob, k činnosti správy ochrany ve vztahu ke KPR, k informacím tajných spolupracovníků ohledně rekonstrukce Pražského hradu a KPR, ke statutu Hradní stráže ad.;

„Kancelář prezidenta republiky“ ‒ dostaneme 35 záznamů všechny jsou z kategorií výše uvedených;

KPR ‒ dostaneme 1046 záznamů, prostudováno 100 záznamů, z nich cca 95 relevantních (z nerelevantních např.: „KPR“ měla být i protirežimní skupina v 50. letech provokována StB, ve špatně čitelném dokumentu se na místo KPR objevilo „kpt.“, dohledána zkratka KPŘ apod.);

KPRdostaneme celkem 972 záznamů, z nichž bylo cca 100 prostudováno a všechny se ukázaly býti relevantní.

Zhodnocení

Výsledek velmi užitečný. Badatel se na jednom místě může seznámit s různými úhly pohledu na činnost Kanceláře prezidenta republiky, jak ji vidělo ministerstvo vnitra. Výsledek odráží sledování činnosti KPR a jejího úředního výkonu vůči SNB. Zajímavým jevem je množství osob spojených s KPR, které StB sledovala, ať již k tomu měla jakékoli důvody.