V eBadatelně jsem ani pomocí OCR nenašel jméno, které hledám. Znamená to, že v archiváliích není?

Ne, v eBadatelně ani zdaleka nejsou veškeré archiválie. OCR je pouze dobrá pomůcka pro rozšíření vyhledávání, ale nemůže zatím ani zdaleka nahradit ostatní evidence archivu. Proto důrazně doporučujeme se s Vaším dotazem vždy obrátit přímo na náš archiv prostřednictvím e-mailu (info@abscr.cz).