V Archivu bezpečnostních složek jsem dostal digitalizované archiválie, které ale nemohu najít v eBadatelně ani pomocí OCR, ani jinak. Kde jsou?

Archiv bezpečnostních složek má digitalizováno mnohem více archiválií, než kolik je jich k dispozici v aplikaci eBadatelna. Do eBadatelny je přidává postupně většinou ve větších celcích. U mnohých se stále ještě doplňují regesty a kontroluje úplnost. Přestože přidávání do eBadatelny je rychlejší, než nová digitalizace, bude ještě několik let trvat, než publikování v eBadatelně „dožene“ množství digitalizovaného materiálu.