Při prohlížení archiválií jsem narazil na slovo, které jsem se pak pokusil nalézt pomocí OCR, ale danou archiválii vyhledávání nenašlo. Čím to je?

Jak už je uvedeno v návodu, technologie rozhodně není dokonalá a program zatím nedokáže ani zdaleka nahradit schopnosti lidského oka. Slovo, které se může zdát na pohled dobře čitelné, může použitý software v důsledku drobných odchylek přečíst jinak a ve výsledcích vyhledávání se proto neobjeví. Časté je to i u jmen osob, nicméně velká část archiválií k určitému jménu je obsahuje mnohokrát, takže šance, že některé bude vyhledáno správně, je poměrně vysoká.