Kdy bude vše v eBadatelně?

Jediná férová odpověď zní: Pravděpodobně nikdy.

Jen pro představu: Archiv spravuje cca 20 000 běžných metrů archiválií, což je přibližně 160 000 kartonů. Každý karton obsahuje velmi přibližně kolem 800 listů (nikoli stran – to by bylo ještě dvakrát tolik, ale ne každý list obsahuje oboustranný text, takže si to pro hrubý výpočet poněkud ulehčíme a reversy s textem budeme ignorovat a vycházet z předpokladu 1 list = 1 sken). V archivu jsou navíc mikrografické kopie, jež obsahují další miliony stran. Jejich digitalizace je rychlejší a v minulosti už byla u většiny takovýchto fondů ukončena, takže už zbývá opravdu převážně jen ten „papír“.

V nejoptimističtějším případě je tedy v archivu přibližně 130 000 000 listů, které by se měly digitalizovat. I při vysoké rychlosti digitalizace kolem 1 000 000 skenů ročně, jež je při respektování všech pravidel řádné digitalizace a stávajících zdrojích obtížně dosažitelná, by tedy digitalizace všeho trvala 130 let. Pochopitelně ne všechny fondy jsou natolik žádané, aby se vyplatila jejich digitalizace, ale i u fondů, které jsou hojně badatelsky využívané, se zdaleka neblížíme stavu, který by umožnil studovat pouze prostřednictvím eBadatelny. V eBadatelně je v tuto chvíli (listopad 2022) cca 8 000 000 skenů, tedy přibližně 30% všech relevantních digitalizovaných archiválií (z nichž mnoho je právě oněch mikrografických).