Den otevřených dveří roku 2022 na pracovišti ABS v Kanicích

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se po dlouhé přestávce konal v Archivu bezpečnostních složek v oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV se sídlem v Kanicích očekávaný Den otevřených dveří. U příležitosti Mezinárodního dne archivů připravili archiváři odpolední komentovanou prohlídku, která byla zahájena seznámením přítomných (a zájem byl opravdu veliký) s historií a současností ABS i navštíveného pracoviště, stejně jako se strukturou zdejších archivních fondů a s činnostmi, které náš archiv zajišťuje. Pak se návštěvníci vydali do depozitářů jednotlivých agend kanického pracoviště ABS, kde jim odborní pracovníci archivu poskytli odborný výklad a okomentovali ukázky zde uložených archivních materiálů. Nechybělo ani představení celého procesu přípravy archiválií na digitalizaci i provozu badatelny. V závěru mohli zájemci nahlédnout také do pozoruhodného technického zázemí budovy a protiatomového krytu. Nakloněno nám bylo i počasí a zdálo se, že návštěvníci odcházeli spokojeni a obohaceni o nové informace k „odlehlému“ pracovišti ABS i o poznatky k využití dosud jim neznámé budovy v kanických lesích. Snad většina z téměř osmdesáti návštěvníků u nás prožila příjemné odpoledne.

Dopolední hodiny pak byly vyhrazeny pro žáky Základní školy Kanice, kteří se dozvěděli spoustu zajímavostí z nedávné historie a své znalosti si mohli ověřit v závěrečném kvízu pozornosti.

Fotogalerie: