Den otevřených dveří roku 2022 na pracovišti ABS na Branickém náměstí

Ve čtvrtek 9. června 2022 jsme již popáté mohli přivítat návštěvníky z řad veřejnosti na běžně nepřístupném pracovišti Archivu bezpečnostních složek (ABS) na pražském Branickém náměstí. Od 14 do 19 hodin jsme pro ně připravili speciální komentované prohlídky budovy a ukázky archiválií tematicky zaměřené zejména na Správu sledování Sboru národní bezpečnosti (krycím názvem „IV. správa SNB“).

Zájemci o komentovanou prohlídku se soustředili do provizorní badatelny, kde jim kolegové představili vybrané archiválie z fondů Správa sledování SNB (IV. správa SNB) (A 25) a Správa sledování SNB – svazky (SL), včetně instruktážní filmů. Návštěvníky zde přivítala také ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Po úvodním proslovu následoval přesun na pracoviště evidencí, během kterého čekalo účastníky komentované prohlídky překvapení v podobě divadelní scénky. Při jejím vytváření se archiváři inspirovali jedním z promítaných instruktážních filmů z provenience Správy sledování SNB. Kolegové z pracoviště evidencí ukázali příchozím postup při vyhledávání osob ve jmenných evidencích a databázích ABS (proces tzv. lustrování) a zájemcům bylo umožněno registrovat se do webové aplikace eBadatelna.cz. Trasa prohlídky směřovala dále do vybraných depozitářů. Návštěvníci byli seznámeni s charakteristikou archivních souborů spravovaných ABS, s umístěním archiválií a vhodnými podmínkami pro jejich ukládání vůbec. Nedílnou součástí prohlídky bylo i představení pracoviště digitalizace a restaurátorských dílen. Oba úseky mají zásadní podíl na péči o archiválie, jejich ochraně a prevenci před dalším možným poškozením. Postupná systematická digitalizace navíc umožňuje jednodušší přístup badatelské veřejnosti k archiváliím. Závěrem byla představena činnost Ústavu pro studium totalitních režimů. Na připraveném stanovišti mohli návštěvníci diskutovat s historiky a prohlédnout si některé odborné publikace. Od 18 hodin se uskutečnila také přednáška ředitele odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR, historika Prokopa Tomka s názvem Město jinak: stopy Státní bezpečnosti v Praze, jejíž záznam si můžete přehrát zde.

Pro mladší návštěvníky byl zřízen „koutek malého archiváře“. Děti si v něm vyzkoušely např. skládání archivních krabic, žehlení papíru restaurátorskou žehličkou nebo čtení mikrografických kopií archiválií na čtečce k tomu určené. Suverénně největší zájem u nich ale vzbudily dobové psací stroje a vyplňování tzv. osobní karty za pomoci slovníku, který využívala československá zahraniční zpravodajská služba v 80. letech minulého století pro popis tzv. nepřátelských osob. Navíc byla díky velké dětské účasti mimořádně vypravena i speciální dětská komentovaná prohlídka.

Účast na letošním dni otevřených dveří neboli DOD byla opravdu hojná. Pracoviště v pražském Braníku navštívilo 89 dospělých, 25 dětí a 1 asistenční pes. Soudě dle množství pozitivních ohlasů se naprosté většině z nich v ABS i líbilo. Mezi prvními hosty jsme přivítali také ředitele odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky Daniela Doležala, který pracovníkům ABS mimo jiné poděkoval za jejich přístup k veřejnosti.

Za archiváře, ale i ostatní pracovníky Archivu bezpečnostních složek jsme rádi, že jsme mohli všem příchozím představit naši práci i činnost Ústavu pro studium totalitních režimů, předat nové informace a třeba i zpříjemnit den. Odměnou za vynaložené úsilí při organizaci DOD nám byl v dnešní době opravdu nečekaně velký zájem návštěvníků, jejich podnětné dotazy a úsměvy přítomné nejen v dětském koutku. Děkujeme za návštěvu a budeme se těšit nejpozději příští rok na viděnou!

Fotogalerie: