Den otevřených dveří roku 2019 na pracovišti ABS na Branickém náměstí

Dne 20. června 2019 se již počtvrté otevřely dveře veřejnosti běžně nepřístupné budovy na Branickém náměstí v Praze. U příležitosti Mezinárodního dne archivů zaměstnanci Archivu bezpečnostních složek (dále jen ABS) připravili od 11 do 17 hodin speciální program, tentokráte inspirovaný osobou Václava Havla a událostmi roku 1989, který si nenechalo ujít více než sto dospělých návštěvníků.

Akci zahájila chvilku před 11. hodinou úvodním proslovem ředitelka ABS, paní Světlana Ptáčníková, která představila výstavu České unie karikaturistů Svět kreslí Havla, instalovanou ve vstupním atriu. Po jejím zhlédnutí se první zájemci o komentované prohlídky přesunuli do provizorní badatelny ve druhém patře. Kolegové archiváři tam vystavili archiválie z provenience bývalých československých bezpečnostních složek obsahující informace o činnosti Václava Havla. Velký zájem vzbudil vyšetřovací spis ze sbírky Zvláštní vyšetřovací spisy, arch. č. ZV-485 MV, ukrývající zabavenou korespondenci odesílanou Václavu Havlovi do ruzyňské věznice v roce 1979 po jeho zadržení kvůli členství v nově založeném Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Návštěvníci se zaujetím listovali také ve vyšetřovacích spisech ze sbírky Správa vyšetřování Státní bezpečnosti – vyšetřovací spisy, arch. č. V-42391 MV, týkajícím se vyšetřování vzniku a následného rozšiřování petice Několik vět z června 1989, a  arch. č. V-33766 MV, obsahujícím seznamy prvních signatářů Prohlášení Charty 77 z roku 1977. Středem pozornosti byly i fotografie z fondu Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – svazky, arch. č. SL-3590 MV, dokumentující průběh sledování zájmových osob StB včetně Václava Havla v dubnu 1987. Zároveň zde byla nabízena možnost registrace do webové aplikace eBadatelna.cz.

Nechyběla ani již tradiční prezentace archiválií formou „živé historie“. Letošní představení návštěvníky seznámilo s okolnostmi odhalení odposlouchávacího zařízení v bytě Václava a Olgy Havlových v roce 1969. Kolegové, toho času amatérští herci, opět sestavili scénář „scénky“ na podkladě informací z archiválií ABS a odměnou jim byl potlesk opakující se po každém představení. Nutno dodat, že zasloužený.

Trasa komentované prohlídky se nelišila od předchozích let, jen výklad a ukázky práce s archivními evidencemi a archiváliemi byly, pokud to bylo možné, uzpůsobeny zvolenému tématu. Z provizorní badatelny se pokračovalo přes lustrační pracoviště, depozitáře a prostory digitalizace do restaurátorských dílen. Na závěr exkurze proběhla prezentace činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Návštěvníci mohli diskutovat jak s historiky, tak s vedoucím dokumentačního střediska Knihovny Václava Havla a bývalým spolupracovníkem Václava Havla, panem Martinem Vidlákem. Nakonec si mohli individuálně prohlédnout výstavu Václav Havel – Politika a svědomí, připravenou ve třetím patře, kterou v roce 2016 vytvořil ÚSTR ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla.

Nejmenší děti, jejichž rodiče se vydali na komentovanou prohlídku, se mohly zabavit v dětském koutku, zatímco ty starší často absolvovaly dětskou cestu, letos také inspirovanou rokem 1989 a osobou Václava Havla. Na pěti stanovištích, vyznačených v plánku budovy speciálními symboly, plnily děti různé úkoly, sbíraly razítka a především klíče, kterými si na konci trasy symbolicky zacinkaly o odměnu. Během svého putování se seznámily jak s našimi pracovišti, tak s některými archiváliemi. Musely například složit puzzle vytvořené z fotografie pořízené při tajném sledování nebo na psacím stroji přepisovaly a rozmnožovaly za pomoci uhlového a průklepového papíru text petice Několik vět. Hledaly také dopis Václava Havla Alexandru Vondrovi z roku 1989, který se nacházel v kopii vyšetřovacího spisu „Několik vět“, jehož originál byl k dispozici k nahlédnutí v badatelně, a podílely se i na výrobě transparentu.

Pro zpříjemnění atmosféry a zajištění dostatku sil všech byly opět připravené rozmanité domácí pochutiny. Navíc si návštěvníci mohli odnést Sborníky ABS a celou řadu publikací ÚSTR.

Fotogalerie:

Ohlasy v médiích: