Aktuality — archiv

Archiv přidává do eBadatelny část svazků tajných spolupracovníků StB

Archiv bezpečnostních složek přidal do eBadatelny další obsáhlou skupinu digitálních reprodukcí archiválií, tentokrát z části sbírky Svazků tajných spolupracovníků (TS-MV), které jsou v archivu uloženy na mikrofiších. Je nutno zdůraznit, že pod tímto souborným názvem jsou nejen svazky agentů,…

Den otevřených dveří vzbudil i letos velký zájem

Dne 8. června 2017 Archiv bezpečnostních složek uspořádal Den otevřených dveří a zpřístupnil veřejnosti všechna svá sídla s výjimkou budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici v Praze, která je vyklizena a chystá se na rekonstrukci. Zaměstnanci Ústavu se…

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 8. června 2017 Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice. Program – Archiv bezpečnostních…

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Archiv bezpečnostních složek vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – interní auditor přímo řízený ředitelkou Archivu bezpečnostních složek. (Zveřejněno dne 12. května 2017, platnost do 31. května 2017)

Archiv bezpečnostních složek zve na zajímavou výstavu v Jičíně

Archiv bezpečnostních složek zve na zajímavou výstavu v Jičíně

V Regionálním muzeu a galerii v Jičíně se 28. dubna 2017 uskuteční vernisáž výstavy Osudy 50. let − Proces se „Zelenou internacionálou“, na níž spolupracoval i Archiv bezpečnostních složek. Výstava je věnována vykonstruovaném politickém procesu 50. let, ve kterém…