Poslední oběť na hranici

V květnu letošního roku uplyne 30 let od tragického momentu, kdy v důsledku pokusu o přechod hranice střežené Pohraniční stráží zahynula poslední osoba za období 1948-1989, tehdy devítiletý Kevin Strecker.

Obecně lze říci, že na konci 80. let minulého století byli občané Německé demokratické republiky, kteří se pokoušeli bez platných cestovních dokladů překonat hranici z Československa na Západ, pro Pohraniční stráž obtížným protivníkem. Zpravidla byli hodnoceni jako fyzicky zdatní, cílevědomí, dobře vybavení i dobře instruovaní. Zda tato všeobecná charakteristika vystihovala i aktéry následujícího incidentu, je otázkou.

K tomuto případu se v Archivu bezpečnostních složek dochoval, pomineme-li denní hlášení či záznam v pohraniční knize roty Pohraniční stráže, především vyšetřovací spis archivní číslo V-5600 ČB. Spis obsahuje podrobné výslechy svědků, obviněných, fotodokumentaci z místa činu a také z pitvy malého Kevina. Velice dojemné jsou také zadržené dopisy obviněných, které napsali ve vazbě.

Z informací shromážděných v tomto archivním materiálu nám vyplývá, že Kevin v žádném případě nebyl hybatelem události. K tragické události došlo tak, že dne 15. května 1989, půl hodinu před půlnocí, najel vůz značky Volha 24 na hraničním přechodu Strážný do signální závory. Události předcházelo poměrně dlouhé putování osádky od 11. května, kdy přijeli do Československa přes Cínovec.

Vozidlo řídil Uwe Hansel (1959), ve voze byla dále jeho družka Heidrun Strecker (1960) se svými čtyřmi dětmi – Markem (1979), Kevinem (1980), Stevnem (1985) a Dustym (1987). Spolu s nimi jel ve voze také Uweho mladší nevlastní bratr Mirko Röwer (1963), který se na cestě finančně podílel penězi z prodeje svého vozidla a který měl největší zájem přejít hranici. Pravděpodobnou motivací k přechodu bylo, že si oba bratři, Mirko i Uwe, podali žádost o vystěhování do Západního Německa, byli však donuceni ji vzít zpět. Použití auta k násilnému přejezdu vyplývalo právě z toho, že s sebou chtěli vzít Heidrun Streckerovou a její děti.

Tento případ je v odborné literatuře již zpracován. Uveďme, že např. text k tomuto incidentu najde čtenář na https://www.ustrcr.cz/uvod/dokumentace-usmrcenych-statni-hranice/usmrceni-statni-hranice-portrety/strecker-kevin/#p19, popřípadě v rozšířené verzi na stránkách internetové verze Sborníku Archivu bezpečnostních složek (https://www.abscr.cz/data/pdf/sbornik/sbornik9-2011/kap08.pdf). U příležitosti 30. výročí této události publikujeme i další archiválie, které nebyly dosud uveřejněny.