Vyhodnocení dotazníku badatelské spokojenosti

Archiv bezpečnostních složek na konci května 2023 rozeslal aktivním uživatelům aplikace eBadatelna elektronický dotazník badatelské spokojenosti. Zároveň bylo možné vyplnit i jeho tištěnou verzi přímo v badatelnách Archivu. Archiv bezpečnostních složek je jedním z nejvíce navštěvovaných archivů v ČR a jeho webovou aplikaci eBadatelna v současné době využívá téměř 2 700 uživatelů. Spokojenost badatelů je pro nás velmi důležitá a zabezpečení kvalitního servisu a klientského přístupu je jedním z našich důležitých cílů. Proto jsme chtěli, aby badatelé dostali možnost vyjádřit se ke kvalitě archivem poskytovaných služeb. Na otázky reagovalo 385 respondentů, což je téměř 15 % ze všech oslovených. Dotazník se skládal z deseti otázek, které si můžete prohlédnout zde.

Přestože se domníváme, že Archiv poskytuje badatelům kvalitní služby, snaží se jít s dobou a přizpůsobit se potřebám moderního archivnictví, vyhodnocení jsme očekávali s napětím. Výsledky šetření spokojenosti nás ale nakonec více než mile překvapily.

Velmi nás těší, že s poskytovanými službami je spokojeno 95 % odpovídajících. Aplikaci eBadatelna, díky níž je od roku 2016 možné studovat některé archiválie z domova a kterou jsme loni v daném rozsahu jako první z archivů v ČR doplnili o funkci fulltextového vyhledávání v archiváliích pomocí technologie OCR, hodnotilo jako (velmi) přínosnou bezmála 90 % respondentů (viz grafy níže).

Naši badatelé měli také možnost hodnotit přístup kolegyň a kolegů pracujících na badatelnách Archivu, jejich vystupování, kompetentnost a schopnost rychle vyřešit případné problémy. Jistě je potěší, že i zde jsme zaznamenali velmi pozitivní hodnocení zejména v komentářové části dotazníku, kde se často vyzdvihuje zejména jejich ochota, vstřícnost a profesionalita. Badatelé jsou ve velké míře spokojeni i s našimi odpověďmi a přehledností webových stránek.

Přestože negativní reakce byly v rámci dotazníku spokojenosti velmi marginální, některé věcné připomínky pro nás byly podnětné a rozhodně je vezmeme v potaz při úvahách, jak dále zlepšit naše služby.

V závěru dotazníku bylo možné napsat jakýkoli podnět nebo připomínku formou otevřené odpovědi. Chtěli bychom vyjádřit velký dík za množství pozitivních reakcí směřujících k obsluhám badatelen i k ostatním archivářům. Nechyběla ani srovnání s jinými českými a také zahraničními archivy, přičemž služby Archivu jsou hodnoceny vysoko nad běžné standardy. Vaše vyjádření bereme jako velký závazek do budoucna. V obdobných průzkumech, které nám poskytují neocenitelnou zpětnou vazbu, budeme v pravidelných intervalech určitě pokračovat.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, velmi si toho vážíme!