Svazková agenda Zpravodajské správy Generálního štábu

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Osobní svazky ZSGŠ-OS 1945-1990 1-51695 42258 oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Svazky rezidentur ZSGŠ-R 1962-1990 40
Základní svazky krycích bytů a techniky ZSGŠ-KB 1-611 384
Základní svazky kádrových příslušníků ZSGŠ-KP 41319-50400 37