Svazková agenda vedená u krajské správy MV Plzeň

název označení fondu časové rozmezí rozpětí archivních čísel počet archivních jednotek inventář umístění
Svazky kontrarozvědného rozpracování – Plzeň PL-KR 1948-1990 177-10444 3 875   oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů
Objektové svazky – Plzeň PL-OB 1948-1990   54  
Taktické svazky – Plzeň (T/KS Plzeň) PL-T 1948-1990 1-945 911  
Vyšetřovací spisy – Plzeň PL-V 1948-1990 1-15209 8 534  
Různé spisy S Plzeň PL-S 1948 – 1990       oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra