Fond RV – rozkazy, věstníky, služební pomůcky

Jedná se vlastně o sbírku nejrůznějších rozkazů, pokynů, směrnic, brožur apod. Nejde však o ucelené řady.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Fond RV – rozkazy , věstníky, služební pomůcky RV 1946 – 1991 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu RV Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)