Materiály převzaté od Muzea Policie ČR

Archivní sbírka je tvořena převážně písemnostmi shromážděnými bývalým Muzeem Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, které vzniklo na základě nařízení ministra vnitra ČSSR č. 20/1972, a mělo napomáhat při výchově a ideové indoktrinaci zejména mladých příslušníků SNB a vojsk MV. Sbírka obsahuje např. hlášení jednotlivých rot Pohraniční stráže o ilegálních přechodech státní hranice, použití zbraně, zběhnutí od vojenských útvarů, statistiky, rozkazy, zpravodajská hlášení, vyhodnocení výkonu služby, části vyšetřovacích spisů k činnosti odbojových skupin, činnosti UPA v ČSR, úmluvy se sousedními státy o vedení státní hranice, pozdravné dopisy od představitelů spřátelených pohraničníků, rezoluce základních organizací KSČ, projevy ministrů vnitra, týdenní hlášení útvarů SNB, fotoalba z výstav SNB, různé diplomy, patronátní smlouvy, štafety přátelství apod. Metráž této části sbírky je cca 18 bm. Další samostatnou součástí je sbírka negativů, na jejímž soupisu se pracuje.

název počet jednotek časové rozmezí Inventář umístění
Podsbírka 1, část dokumentová 2439 1945–1992 Prozatímní soupis k archivní sbírce oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
Podsbírka 2, fotografický materiál 9197
Filmy 91 ks