Ostatní vzdělávací instituce SNB a PS

První školská soustava MV byla vytvořena v roce 1964 a jejím úkolem mělo být zlepšení všeobecného a odborného vzdělání příslušníků SNB a MV a zvětšení kapacity v 50. letech vzniklých škol poskytujících střední a odborné vzdělání. V době realizace záměrů tohoto projektu byla 1. ledna 1963 zřízena Základní škola pro příslušníky SNB v Ostrově nad Ohří. Zpočátku zajišťovala výuku pro příslušníky pracující v nápravných zařízení, později byla výuka rozšířena i na příslušníky VB. V roce 1974 byla realizována nová rezortní vzdělávací soustava, tedy systém škol a kurzů všech stupňů. Došlo ke zrušení předcházející soustavy a vznikly důstojnické a praporčické školy SNB. V důsledku toho byla v Brně zřízena Praporčická škola SNB, avšak nebyla dostatečně kapacitně zajištěna, takže škola v Ostrově nad Ohří se stala jejím detašovaným pracovištěm. Dnem 30. června 1980 byla zrušena a posluchači byli přemístěni do Brna. Fond obsahuje jednací protokoly, protokoly stížností, rozkazy náčelníka školy, zápisy z porad vedení a štábu školy, zprávy o morálně-politickém stavu příslušníků, o politicko-výchovné práci, plány školského útvaru, analýzy, plány vzdělávacího procesu, přehledy učebních textů, písemnosti týkající se zrušení odloučeného pracoviště. Třídní knihy a výkazy jsou uloženy v SPŠ MV Brno. V nezpracovaných fondech rezortních škol jsou vesměs písemnosti k chodu školy, směrnice, předpisy, pokyny, hospodářské záležitosti a smlouvy, protokoly o předání funkcí, plány práce a jejich vyhodnocení, zápisy z porad vedení školy, stížnosti posluchačů a na posluchače, statistické údaje, organizační řády příslušných škol, u starších a již zrušených škol se vyskytují třídní výkazy a třídní knihy, protokoly o maturitních zkouškách a učební osnovy, jednací protokoly a výjimečně i kádrové rozkazy. Školy, které existují doposud, mají tyto materiály uloženy u sebe. V závorkách je uveden časový rozsah archiválií.
název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Základní škola VB Kroměříž 1949-1960 3. oddělení 0,12 bm
Odborná škola MV Červená n.Vltavou 1965-1968 0,21 bm
Praporčická škola VB Karviná 1974-1975 0,02 bm
Praporčická škola SNB Brno – školský útvar Vsetín 1966-1976 1,25 bm
Praporčická škola VB Unčín 1970-1976 0,62 bm
Odborná škola MV Praha 10-Vršovice 1967-1974 1,08 bm
Praporčická škola SNB Brno a nástupci 1977-1992 0,14 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB Sv. Ján pod Skalou 1961-1990 2,06 bm
Vzdělávací institut FMV Pardubice a nástupci 1952-1993 8,46 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB Vinoř 1953-1975 7,85 bm
Důstojnická škola SNB Praha 1989-1990 0,08 bm
Střední odborná škola SNB Jihlava 1964-1993 3,82 bm
Praporčická a důstojnická škola SNB, PS a VMV Holešov 1985-1993 2,46 bm
Vzdělávací institut MV ČSR (ČR) Veltrusy 1967-1993 3,07 bm
Praporčická škola SNB Slapy 1963-1980 1,73 bm
Pohotovostní pluk VB ČSR 1970-1992 10,16 bm
Praporčická škola SNB Brno odloučené pracoviště Ostrov nad Ohří H 6/1 1961-1980 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu H 6/1 2,59 bm