Vysoká škola SNB

Vysoká škola SNB byla zřízená zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 107/1973 Sb. Činnost zahájila v roce 1974. Studium na VŠ SNB bylo čtyřleté a probíhalo jak ve formě prezenční tak distanční. VŠ SNB byla zrušena rozkazem ministra vnitra ČSFR č. 76/1990 z 12. července 1990, resp. 31. července 1990 dle zákona č. 181/1990 Sb. o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. Fond VŠ SNB obsahuje písemnosti z agendy VŠ SNB, fakulty Státní bezpečnosti (1. fakulta – státobezpečnostní směr), fakulty Veřejné bezpečnosti (2. fakulta – zaměření na problematiku kriminální a dopravní policie) a fakulty ochrany státních hranic se sídlem v Holešově (3. fakulta – ochrana státních hranic). Součástí fondu je studijní dokumentace studujících příslušníků SNB, učební pomůcky a skripta. Dále diplomové a rigorózní práce absolventů z let 1974-1990 a knihy evidence diplomů.
název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti 1974-1990 2. oddělení 50 bm