Materiály převzaté od ministerstva spravedlnosti (Odbor vnitřní ochrany)

Roku 1974 bylo ustaveno v rámci S SNV oddělení vnitřní ochrany, v roce 1983 povýšené na odbor, mající za úkol kontrarozvědně rozpracovávat osoby ve výkonu trestu a získávat mezi nimi tajné spolupracovníky za účelem předcházení narušení vnitřního řádu (útěky, vzpoury, násilí, rozkrádání, sebepoškozování) a získávání informací o chování politických vězňů. Takto získané informace byly využívány jednak za účelem efektivní kontroly celkové situace v nápravném zařízení a rovněž jako podklady pro další perzekuci či došetření. Archivní materiály Odboru vnitřní ochrany byly Archivu bezpečnostních složek předány Ministerstvem spravedlnosti – Vězeňskou službou.