Správa vězeňské stráže

Písemnosti těchto fondů pocházejí z let 1945-1952 (ovšem vyskytují se tu i priora z r. 1922). Jedná se hlavně o přehledy věznic, prohlídky a kontroly ve věznicích, stížnosti vězňů, výkazy, zprávy z okresních a krajských soudů, útěky vězňů, stravování vězňů, odsun vězňů německé národnosti, hlášení o počtech vězňů v jáchymovských táborech apod. Některé fondy ústavů nápravných zařízení obsahují také osobní spisy vězňů a knihy vězňů.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Ministerstvo spravedlnosti – Správa vězeňské stráže Praha E/1 (1916) 1945-1952 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu E 2 3. oddělení 7,68 bm
Krajské oddělení nápravných zařízení Brno E/3 1952-1956 0,24 bm
Útvar nápravného zařízení Brno E/5 1951-1953 1,2 bm
Útvar nápravného zařízení Kunovice E/7 1952-1953 0,12 bm
Útvar nápravného zařízení Zbýšov E/8 1947-1955 7,2 bm
Velitelství oddílu Správy vězeňské stráže Uherské Hradiště E/9 1950–1953 0,12 bm