Sběrné, internační, pracovní tábory a tábory nucených prací

Internační tábory: Po osvobození vzniklo na řadě míst na 500 různých „táborů“, kde byli soustředěni jednak Němci, jednak osoby podezřelé nebo obviněné z činů proti republice. Ke konci roku 1945 se ustálily tři typy táborů – internační (pro osoby, které měly být mimořádnými lidovými soudy souzeni pro činy dle retribučního dekretu č. 16/1945 Sb.), sběrné (v těch byli soustřeďováni Němci před odsunem) a pracovní (pro ty, kteří byli přiděleni na práce dle dekretu č. 71/1945 Sb). Fondy nejsou uspořádány podle táborů, ale víceméně tématicky. Přesto informace k jednotlivým táborům jsou velmi důležité (např. protokoly sepsané k jejich rušení často shrnují celou historii daného střediska). Tábory nucených prací: TNP byly zřízeny na základě zákona č. 247/1948 Sb. Staly se zdrojem levné pracovní síly pro podniky. Ve fondu Správy TNP jsou uložena zejména různá hlášení z táborů, životopisy osob, zařazených v TNP, kartotéka zařazených osob, situační zprávy, materiály k akci KK-T-43, dotazníky chovanců TNP, kartotéka příslušníků, kteří vykonávali službu v jednotlivých TNP, návrhy a výměry komisí, žádosti zařazených apod. Ve fondech jednotlivých TNP se nejčastěji setkáme s rozkazy a pokyny, seznamy propuštěných a přemístěných osob, posudky, věcmi hospodářsko-účetními, různou korespondencí a organizačními záležitostmi příslušníků. Zvláště upozorňujeme na materiály TNP Mírov, v němž byli internování bývalí důstojníci čs. armády.

název označení fondu časové rozmezí inventář umístění metráž
Ministerstvo vnitra – Správa táborů nucených prací Praha E-1 1948-1951 Prozatímní inventární soupis k archivnímu fondu E 1 3. oddělení 14,5 bm
Ministerstvo vnitra – Zmocněnec táborů nucených prací E-2 1948 – 1950 0,12 bm
Ministerstvo vnitra – Zmocněnec táborů nucených prací Ostrava E-3 1949 – 1950 0,2 bm
Ministerstvo národní bezpečnosti – Správa nápravných zařízení Praha E-4 1950 – 1953 0,12 bm
Ministerstvo vnitra – Správa internačních, sběrných a pracovních středisek Praha E-6 1945 – 1949 15 bm
Zemský národní výbor – Zemský velitel internačních středisek v Čechách Praha E-7 1945 – 1949 10,3 bm
Tábor nucených prací Lešany E 1_1 1948 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Všebořice E 1_1-1 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Svatý Jan pod Skalou E 1_2 1950 0,12 bm
Tábor nucených prací Kladno-Dříň E 1_3 1948 – 1951 0,22 bm
Tábor nucených prací Kladno-Dubí E 1_3-1 1948 – 1950 0,37 bm
Tábor nucených prací Příbram-Vojna E 1_11 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací České Budějovice E 2_1 1948 – 1950 0,22 bm
Tábor nucených prací Jáchymov-Nikolaj E 3_3 1950 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Jáchymov-Plavno E 3_3-1 1950 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Hřebeny E 3_9 1949 – 1951 0,17 bm
Tábor nucených prací Široké Třebčice E 4_3 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Dlažkovice E 4_6 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Dolní Jiřetín E 4_8 1948 – 1949 0,12 bm
Tábor nucených prací Stárkov E 5_5 1949 – 1950 0,12 bm
Tábor nucených prací Pardubice E 5_6 1948 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Brno E 6_2 1949 – 1953 0,12 bm
Tábor nucených prací Oslavany E 6_3 1949 – 1950 0,12 bm
Tábor nucených prací Valtice E 6_4 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Gottwaldov E 6_5 1946 – 1954 0,5 bm
Tábor nucených prací Hodonín E 6_6 1950 0,12 bm
Tábor nucených prací Uherčice E 6_10 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Znojmo E 6_13 1949 0,12 bm
Tábor nucených prací Jaroslavice E 6_13-1 1949 – 1951 0,17 bm
Tábor nucených prací Třinec E 7_2 1949 – 1950 0,72 bm
Tábor nucených prací Lazy u Orlové E 7_3 1948 – 1949 0,12 bm
Tábor nucených prací Ostrava-Vítkovice E 7_7 1949 – 1951 0,12 bm
Tábor nucených prací Mírov E 7_9 1950 – 1951 0,12 bm
Kárný a pracovní tábor Znojmo E 6_13-2 1945 0,36 bm
Oblastní sběrné středisko Liberec E 4_5 1946 – 1951 0,12 bm