Hlavní správa vojenské kontrarozvědky – rozkazy a směrnice

A-oper-II-1

Evidence a práce s tajnými spolupracovníky

Evidování a rozpracování nepřátelských osob

Statuty