OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI POŘÁDANÝMI K MEZINÁRODNÍMU DNI ARCHIVŮ 2024 V ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Mezinárodní den archivů, který je vyhlášen Mezinárodní archivní radou a v naší republice zaštítěn Českou archivní společností, připadá na 9. června. Poprvé se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku svátek archivářů připomínal v roce 2009. Během následujících 15 let se dostal do širokého povědomí veřejnosti a svými akcemi se k němu hlásí stále více archivářů. Ti připravují pro zájemce nejrůznější výstavy, přednášky, ukázky archiválií, komentované prohlídky svých pracovišť, akce pro děti atd. ABS se k Mezinárodnímu dni archivů poprvé připojil před deseti lety. Naši zaměstnanci se snaží vymyslet každý rok trochu jinou náplň akce.

Letos se pro širokou veřejnost otevřely brány budovy na Branickém náměstí v Praze a v Brně – Kanicích dne 13. června. V rámci komentovaných prohlídek se zde návštěvníci dostali do jinak nepřístupných prostor. A navíc si mohli poslechnout i odbornou přednášku.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ABS NA BRANICKÉM NÁMĚSTÍ

Díky úpravám prováděným v současné době v parčíku na Branickém náměstí ještě více vyniká dominanta tohoto prostranství a tou je budova, v níž sídlí jedno z pracovišť ABS. Již několik dní před akcí tak nemohli kolemjdoucí přehlédnout rozměrný poutač lákající na Den otevřených dveří. V odpoledních hodinách druhého červnového čtvrtku se v prostorách jinak veřejnosti nepřístupných prostřídaly různorodé skupinky návštěvníků. Kromě badatelů a nadšenců o zkoumání minulosti 20. století, kolegů z jiných archivů, zaměstnanců různých paměťových a vědeckých institucí či přátel pracovníků ABS dorazili také lidé, které více než zájem o moderní české dějiny a archivnictví lákala touha zjistit, co skrývají zdi jinak nepřístupného objektu ze sousedství, a zavzpomínat na dobu, kdy se v této budově organizovaly odvody do vojenské služby. Program snad nezklamal nikoho z asi 80 návštěvníků. Dle zápisů v Pamětní knize i přímých reakcí odcházeli návštěvníci spokojeni a obohaceni o nové poznatky.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo 45. výročí procesu s členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Ve vstupní hale se příchozí seznámili s výstavou Já prostě nemůžu žít jinak, která byla vytvořena již v roce 2009 a ochotně ji pro tuto příležitost zapůjčila Knihovna Václava Havla. Návštěvníci si také mohli prostudovat archiválie vztahující se přímo k činnosti VONS. Program vyvrcholil přednáškou a zamyšlením historika a archiváře, spoluautora prezentované výstavy, Tomáše Bursíka, jenž posluchačům přiblížil (Ne)známé stránky činnosti VONS. Kdo jste přednášku nestihli a nechcete o ni být ochuzeni, můžete ji zhlédnout ze záznamu zde: https://www.youtube.com/watch?v=JU76mMZIFIY.

Archiváři oblečení ne do archivních plášťů, ale do „firemních“ červeno-černých barev dělali ten den leccos – prováděli i do těch nejzapadlejších míst budovy, zodpovídali všetečné dotazy, pouštěli instruktážní filmy z provenience SNB, pomáhali s registrací do eBadatelny, vyhledávali v evidencích nejen Státní bezpečnosti, popisovali své hlavní činnosti, chystali podomácku připravené občerstvení, starali se o nejmenší v dětském koutku atd. Kromě stanovišť v rámci komentované prohlídky (depozitář, restaurátorská dílna, pracoviště digitalizace i evidencí) mohli zájemci zavítat do speciálně připraveného retrokoutku odkazujícího na hračky a předměty běžně užívané ke konci 70. let, prohlédnout si stylizovanou pracovnu příslušníka StB a vyfotit se v ní. Nechyběla ani možnost odnést si domů (zdarma) publikace vydané ÚSTR.

Na stanovištích byly rozmístěny QR kódy, které si mohl každý naskenovat do svého chytrého telefonu, a tak získat rozšiřující informace o dané části archivu. Kdo této možnosti nestihl využití, popřípadě neměl odpovídající vybavení, nabízíme možnost pročíst si všechny texty uložené pod QR kódy zde.

V dětském koutku si malí archiváři tradičně procvičovali psaní na psacím stroji, razítkovali archivní desky, skládali kartony a učili se používat čtečku na mikrofilmy. V kreativní části se malovalo a vystřihovalo speciální ABS pexeso. Do krabicového bludiště, jak děti trefně pojmenovaly naše depozitáře, byly vypraveny i dvě speciální prohlídky, při nichž i ti nejmenší opětovně ocenili skládání archivních kartonů a následné stavění „krabicové pyramidy“. Pro ty starší byl připraven tematický kvíz s odměnami za jeho vyplnění.

Fotogalerie:


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ABS V KANICÍCH

V odpoledních hodinách 13. června 2024 měla jihomoravská veřejnost opět po roce možnost zúčastnit se oblíbené stopovací hry Najdi archiv ukrytý v lesích. Někteří putovali po šipkách nakreslených na naší lesní silničce pěšky, jiní využili svých motorových přibližovadel. Celkem 49 lidí ve dvou časových vlnách pak mělo možnost zhlédnout, co pro ně kaničtí archiváři připravili.

Na úvod byla představena samotná instituce ABS, její vznik, poslání, náplň činnosti a také fondy, které spravuje. Následovala přednáška archivářů Pavla Vaňka a Tomáše Slavíka Přestřelka Jana Procházky po 60 letech – pramen k historii Pohraniční stráže? pojednávající o poměru faktů a fikce v tomto beletristickém díle z roku 1964. Po jejím skončení dostali návštěvníci možnost prohlédnout si výstavku některých archiválií z jednotlivých dep a pak už následovala prohlídka depozitářů s ukázkami dalších připravených materiálů doplněná odborným výkladem archivářů. Vedle toho měli návštěvníci možnost podívat se i do technického zázemí bunkru a také vidět naživo drobné restaurátorské zásahy na archiváliích, jakož i práci digitalizačního pracoviště.

Na závěr zájemci navštívili badatelnu, kde mohli získat jako „trofej“ Sborník ABS, ale i další literaturu, a někteří se zaregistrovali do eBadatelny Archivu. Ve čtvrtečním podvečeru pak opouštěli brány naší instituce spokojeni a obohaceni novými zážitky i poznatky.

Fotogalerie: