Novinky v eBadatelně

Vážení badatelé,

dnešním dnem byla do eBadatelny přidána první část osobních svazků kádrových příslušníků bývalé I. správy (civilní rozvědky). Svazky dokumentují nasazení rozvědčíků v zahraničí, kteří působili tzv. v legalizaci (jako členové diplomatických misí, zástupci podniků zahraničního obchodu, zahraniční zpravodajové atp.). V rámci této skupiny archiválií bylo v eBadatelně rovněž publikováno několik svazků nelegálních rozvědčíku – příslušníků rozvědky, kteří působili v zahraniční pod falešnou identitou. Svazky „nelegálů“ byly Archivu předány v letech 2019 až 2022 v podobě mikrografických kopií a badatelsky nejžádanější z nich byly výběrově digitalizovány. Mezi ně patří i svazek reg. č. 39589, krycí název svazku „Gragert“, vedený k osobě Václava Jelínka alias Erwina van Haarlema, o jehož předání do Archivu bezpečnostních složek jsme Vás již dříve informovali na našem webu v rámci pravidelné rubriky archiválie měsíce. Celkem bylo v eBadatelně nově zpřístupněno 857 svazků (více než 220 000 skenů).