MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ V ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Archiv bezpečnostních složek ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 8. června 2023 již tradiční Den otevřených dveří v budovách ABS – Branické náměstí 2, Praha 4 a Brno – Kanice.

Na programu budou speciální komentované prohlídky budov – na Branickém náměstí v každou celou hodinu od 14 do 18 hodin a v Brně – Kanicích v 16 hodin.

Více informací o Dni otevřených dveří zde a na sociální síti Facebook.