Informace k vyhledávání příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních složek

Vážení badatelé,

vyhledavač příslušníků a zaměstnanců bývalých bezpečnostních složek komunistického režimu Vám umožní prohledávat dostupné databáze personálních spisů. Po zadání příjmení a jména, popřípadě úplného jména a data narození je možné zjistit archivní čísla požadovaných personálních spisů příslušníků či zaměstnanců působících před 15. únorem 1990 v resortech ministerstev vnitra (národní bezpečnosti), národní obrany (zařazených u Hlavní správy vojenské kontrarozvědky) a spravedlnosti ČSR (zařazených u útvarů vnitřní ochrany), které byly v počtu 214 466 kusů převzaty Archivem bezpečnostních složek.