Vinárna Viola

Co se hledá

Velmi důležitým místem pro setkávání v Praze byla vinárna Viola na Národní třídě. Byla, mimo jiné kvůli dlouhé otevírací době, oblíbeným místem pro schůzky lidí z prostředí kultury včetně mnoha příslušníků disentu. Archiv mnohokrát obdržel dotaz, zda by bylo možné nějak zjistit, jak StB mapovala dění v tomto podniku, což je ovšem mimořádně obtížné, protože to lze víceméně jen přes jména konkrétních osob. Pokud se o to pokusíme přes OCR, dostaneme poněkud lepší výsledky.

Klíčová slova

vinárna Viola, kavárna Viola, divadlo Viola, Viola, vše bez použití uvozovek, v případě Viola s použitím omezovače

Výsledky

vinárna Viola – dostaneme 107 výsledků, převážně ze svazků, které se v absolutní většině týkají vybraného místa;

kavárna Viola – 27 výsledků z toho 8 v již dohledaných svazcích výše a 18 zcela nových, rovněž naprostá většina relevantních;

divadlo Viola37 záznamů, z nichž je více než polovina relevantních (po divadle se šlo do Violy), popř. zmínka v souvislosti s divadlem Viola, kde se OCR slovo „vinárna“ nepodařilo přečíst – část nerelevantních záznamů se vztahuje především k hráčům na violu v divadlech, popř. k TS s krycím jménem Viola nebo k herečkám s křestním jménem Viola;

Viola – s použitím omezovače pouze na svazkové fondy KR (661 záznamů) a TS (257 záznamů), z nich je ovšem pochopitelně relevantní jen menší část (šlo se do Violy, pracuje ve Viole), stále však jde o množství, které lze projít, popř. vybrat archiválie s více záznamy.

Zhodnocení

V tomto případě je vyhledávání velmi přínosné. Badatel se rychle dostane k desítkám relevantních záznamů (v případě vyhledávání pouze slova Viola s výše uvedenými omezeními ke stovkám), které by běžným postupem pravděpodobně nebylo možno dohledat vůbec nebo jen velmi obtížně.