Omnipol

Co se hledá

Podnik zahraničního obchodu zajišťující nákup a prodej převážně vojenského materiálu. Ve sbírce Objektové svazky je uložen svazek registrační číslo OBZ-3665 MV, který je veden k tematice Omnipolu – Federální ministerstvo zahraničního obchodu. Tento svazek je sice digitalizovaný, ale není zatím zpřístupněn v eBadatelně.

Klíčová slova

Omnipol

Výsledky

Omnipol – 466 výsledků (406 záznamů KR/TS), všechny relevantní;

Omnipol – s použitím omezovače na fondy mimo svazkové agendy – 52 výsledků, všechny relevantní.

Zhodnocení

V případě záznamů ve svazkové agendě je vyhledávání přínosné zejména v případě zájmu o zaměstnance Omnipolu anebo o jejich styky. Mimo svazkovou agendu se jedná zejména o seznamy nebo korespondenci Omnipolu. Podařilo se ale najít i několik zajímavých dokumentů z fondu A 6 týkající se např. „nerozumného“ vysílání pracovníků do zahraničí, výjimek udělených Omnipolu nebo podvodů cizinců, kteří nakoupili zbraně u Omnipolu a pašovali je za hranice. S ohledem na specifičnost slova nedocházelo při vyhledávání k jeho záměnám.