Miroslav Kácha

Co se hledá

Miroslav Kácha se narodil 21. září 1923 v Praze, v období nacistické okupace se zapojil do odboje a spolupracoval s Obranou národa. Po skončení druhé světové války studoval na vojenské akademii v Hranicích a stal se vojákem z povolání. Po komunistickém puči v únoru 1948 se znovu zapojil do odboje, tentokrát proti komunistům. V roce 1949 byl zatčen a následně za velezradu a vyzvědačství odsouzen na doživotí. Propuštěn z vězení byl na amnestii v květnu 1960.

Na základě lustračního systému archivu lze k osobě Miroslava Káchy dohledat příslušný vyšetřovací spis arch. č. V-2619 MV a jeho vyhodnocení provedené pracovníky Studijního ústavu MV v tzv. „Akci 48“. Dále je k dispozici tzv. karta s relací provenience Odboru politického zpravodajství MV a tzv. dílčí poznatky z objektového svazku arch. č. OB-1552 MV.

Z evidenčních pomůcek, které jsou ve správě archivu, vyplývá, že Státní bezpečnost vedla od roku 1960 k osobě Miroslava Káchy svazek kontrarozvědného rozpracování. Svazek byl v roce 1963 zrušen a torzovitě se dochoval ve výše uvedeném vyšetřovacím spisu.

Klíčová slova

Miroslav Kácha, poručík Kácha, odsouzený Kácha, Kácha špionáž, Kácha amnestie

Výsledky

Miroslav Kácha – dohledáno 15 záznamů, z toho 8 k požadované osobě. Nad rámec lustračního systému dohledány následující archiválie: arch. č. ZA-5852 MV; arch. č. KR-38542 MV; arch. č. KR-604119 MV; arch. č. KR-11357 MV; arch. č. KR-610708 MV; arch. č. KR-597717 MV; arch. č. KR-53968 MV; f. A 8, inv. j. 1248;

poručík Kácha – dohledán 1 záznam k požadované osobě: arch. č. KR-713919 MV;

odsouzený Kácha – dohledány 4 záznamy, z toho 3 k požadované osobě. Všechny však už byly dohledány i u varianty hledání Miroslav Kácha (arch. č. KR-53968 MV; arch. č. KR-38542 MV; arch. č. ZA-5852 MV);

Kácha špionáž – dohledán 1 záznam vztahující se k požadované osobě: arch. č. KR-14737 MV;

Kácha amnestie – dohledán 1 záznam, nevztahuje se však k požadované osobě.

Zhodnocení

OCR vyhledání k osobě Miroslava Káchy je velmi přínosné. Vzhledem k tomu, že svazek vedený Státní bezpečností k Miroslavu Káchovi byl v roce 1963 zrušen, nelze k jeho další činnosti pouze na základě výsledků z databází archivu dohledat žádné další informace. Badatel se tak musí snažit hledat osobu Miroslava Káchy v dochovaných svazcích osob, se kterými mohl být v kontaktu. Díky OCR vyhledávání však lze během chvíle najít nad rámec výsledku lustrace deset archiválií, ve kterých jsou k osobě Miroslava Káchy relevantní informace.