Křesťanská mírová konference

Co se hledá

Křesťanská mírová konference (KMK) byla ekumenickým sdružením, založeným r. 1958 v Praze, které umožňovalo oficiální setkávání křesťanských teologů na mezinárodní úrovni ve světě rozděleném studenou válkou. Jejím prvním předsedou byl evangelický teolog Josef Lukl Hromádka. Problematické u této organizace je, že byla do jisté míry prorežimní.
Ze strany historiků a odborných badatelů se jedná o žádané téma. Ačkoli se k tomuto tématu dochoval rozsáhlý objektový svazek (arch. č. H-697) z let 1959 – 1978, další dílčí informace se dají očekávat ve svazcích (KR a TS) vedených ke konkrétním osobám, které se ve sdružení angažovaly, příp. ve spisových fondech (AKR 36), protože KMK byla StB sledována až do konce roku 1989. Přes OCR tedy lze předpokládat lepší výsledky.

Klíčová slova

Křesťanská mírová konference bez použití uvozovek, KMK s uvozovkami.

Výsledky

Křesťanská mírová konference – dostaneme 188 výsledků, převážně ze svazků, které se v absolutní většině týkají požadovaného tématu (jde většinově o záznamy ve fondech KR/MV, TS/MV, AKR 36; v menší míře pak ve fondech A 2/3, A 2/5, A 2/10, A 6/2, A 7, A 9);

„KMK“ – 306 výsledků, z toho již většina v dohledaných záznamech výše, ale i zcela nových, rovněž naprostá většina relevantních.

Zhodnocení

V tomto případě je vyhledávání velmi přínosné. Badatel se rychle dostane k desítkám relevantních záznamů, které by běžným postupem pravděpodobně nebylo možno dohledat vůbec nebo jen velmi obtížně.