Den otevřených dveří roku 2023 na pracovišti ABS v Kanicích

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 proběhl očekávaný Den otevřených dveří i v oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV se sídlem v Kanicích. Archiváři zde připravili odpolední komentovanou prohlídku, která byla zahájena seznámením přítomných s historií a současností ABS i navštíveného pracoviště, stejně jako se strukturou zdejších archivních fondů a s činnostmi, které náš archiv zajišťuje. Akce byla letos obohacena o zajímavou přednášku kolegy Jana Šrámka na téma „Naše měna je pevná! aneb měnová reforma v roce 1953“, k tomuto tématu byla připravena také výstavka z archiválií uložených v ABS. Pak se návštěvníci vydali do depozitářů jednotlivých agend kanického pracoviště ABS, kde jim odborní pracovníci archivu poskytli výklad a okomentovali ukázky zde uložených archivních materiálů. Nechybělo ani představení celého procesu přípravy archiválií na digitalizaci i provozu badatelny. V závěru mohli zájemci nahlédnout také do pozoruhodného a vpravdě muzeálního technického zázemí budovy a protiatomového krytu. I když nám letos počasí nakloněno nebylo, dostavil se na kanické pracoviště ABS rekordní počet návštěvníků. Zdálo se, že odcházeli spokojeni a obohaceni o nové informace k „odlehlému“ pracovišti ABS a o poznatky ke zde uloženým archiváliím.

Fotogalerie: