Den otevřených dveří roku 2023 na pracovišti ABS na Branickém náměstí

V budově na Branickém náměstí jsme letos lákali na program zaměřený k vystavené komiksové expozici “Ještě jsme ve válce, příběhy 20. století”. Jednotlivé panely netradičním způsobem zobrazují osudy konkrétních pamětníků, kteří bojovali na válečné frontě, prošli koncentračními tábory či komunistickými lágry nebo zažili mučivé výslechy StB. Archiváři připravili ukázky originálních archiválií vztahující se k příběhům skutečných lidí z nedávné historie, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí. Více než stovka lidí si přišla vyslechnout, jak různá může být interpretace “policejních” složek s vlastními výpověďmi pamětníků. Aby jednotlivá stanoviště nebyla jen suchopárnou ukázkou toho, čím se zabýváme (digitalizace, restaurátorské dílny, depozitáře), i letos jeden z příběhů “oživl” díky hrané scénce ze života Václava Jakeše, který se 15 let skrýval před Státní bezpečností. Jaké bylo pozadí jeho příběhu a že tyto útěky nebyly vůbec ojedinělé, se mohli návštěvníci dozvědět i na podvečerní přednášce historika Libora Svobody z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Každý rok se těšíme i na děti. Letos jsme malé i velké návštěvníky opět přivítali v našem dětském koutku. Zatímco pro nejmladší děti byla zřízena výtvarná dílna s archivními omalovánkami a razítky všeho druhu, starší děti si mohly vyzkoušet každoročně velmi oblíbené psaní na dobovém psacím stroji, skládání archivní kartonů, a dokonce se mezi nimi našli dobrovolníci, kteří pomohli kolegům archivářům s přípravou desek (tzv. košilek) na archiválie. Pro studenty byl připraven archivní kvíz, díky kterému se mohli dozvědět nejen základní informace o archivu, ale i zajímavosti z digitalizačního pracoviště nebo restaurátorských dílen. Zároveň si mohli vyzkoušet svůj odhad při tipování, kolik archivních krabic se poskládá do jednoho běžného metru, a zručnost při čtení mikrografické kopie jedné z našich archiválií a manipulaci s čtečkou k tomu určenou. Na řešitele kvízu čekala sladká odměna v podobě ručně vyráběných medailí. Díky loňskému úspěchu byla opět vypravena i speciální dětská komentovaná prohlídka, kterou si všichni zúčastnění (včetně průvodce) náramně užili.

Fotogalerie: