Den otevřených dveří roku 2019 na pracovišti ABS v Kanicích

Ve čtvrtek 20. června 2019 připravili pracovníci ABS v Kanicích pro veřejnost Den otevřených dveří. Dvě komentované prohlídky (v 10 a v 16 hodin) byly zahájeny seznámením přítomných s historií a současností pracoviště, stejně jako se strukturou zdejších archivních fondů a s činnostmi, které náš archiv zajišťuje. Nově bylo do programu zařazeno scénické čtení „… protože týž uprchl do ciziny“ připravené z kanických archiválií k zajímavému životnímu příběhu Josefa Černého z Brna-Maloměřic, který jako četník, voják, příslušník Sboru národní bezpečnosti a exulant prodělal několik dramatických životních zvratů. Pro návštěvníky byla připravena také výstavka různých předmětů používaných příslušníky Veřejné bezpečnosti a Pohraniční stráže, zapůjčená soukromým sběratelem. Pak se účastníci akce vydali do depozitářů jednotlivých agend kanického pracoviště ABS, kde je provedli odborní pracovníci Archivu, kteří okomentovali ukázky zde uložených archivních materiálů.

Nechyběla ani ukázka praktické činnosti pracoviště digitalizace, přípravy archiválií na digitalizaci i provozu badatelny. V závěru mohli zájemci nahlédnout také do technického (vpravdě muzeálního) zázemí budovy a protiatomového krytu.

Návštěvníci mohli zhlédnout i část výstavy Příslušníci SNB v srpnu 1968, zapůjčená k této příležitosti Úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (autor PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.). Z reakcí návštěvníků bylo patrné, že odcházeli spokojeni a s novými poznatky o využití budovy v kanických lesích, jejíž existence a účel byly pro mnohé z nich dosud neznámé.

Fotogalerie: